OR AMW w Lublinie


 

DZP-OL.2610.405.2020

Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności/ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości położonych w: Puławach, Zajezierzu, Dęblinie, Radomiu, Nowym Mieście nad Pilicą, Grójcu, Radzyniu Podlaskim, Białej Podlaskiej, Siedlcach, Zamościu, Hrubieszowie, Chełmie, Lublinie, Jarosławiu, Lipie, Rajskie, Hermanowicach, Rzeszowie

Termin składania ofert: 2020-09-22  09:30
Termin otwarcia ofert:   2020-09-22  10:00

Opublikowano: 2020-08-21

 

DZP-OL.2610.395.2020

Remont pomieszczeń biurowych w budynku nr 1 w kompleksie przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie

Termin składania ofert: 2020-09-03  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-03  10:15

Opublikowano: 2020-08-18

 

DZP-OL.2610.375.2020

Dostawa pościeli, poduszek i kocy do kwater internatowych w Siedlcach oraz Dęblinie

Termin składania ofert: 2020-08-25  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-25  11:15

Opublikowano: 2020-08-17

 

DZP-OL.2610.345.2020

Dostawa gazu ziemnego GZ 50 obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb kwater internetowych w Przemyślu, Radomiu, Puławach , Chełmie i Lublinie

Termin składania ofert: 2020-08-05  12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-05  12:15

Opublikowano: 2020-07-28

 

DZP-OL.2610.313.2020

Remont lokali mieszkalnych, kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Chełm, Zamość, Hrubieszów, Grójec, Radom, Jarosław, Rzeszów, Dęblin, Nisko, Przemyśl

Termin składania ofert: 2020-07-22  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-22  10:15

Opublikowano: 2020-07-07

 

DZP-OL.2610.316.2020

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu obejmującym woj. lubelskie oraz woj. podkarpackie

Termin składania ofert: 2020-08-04  09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-04  09:30

Opublikowano: 2020-07-01

 

DZP-OL.2610.305.2020

Bieżące konserwacje oraz naprawy wraz z zabezpieczeniem i usuwaniem awarii w ramach całodobowego pogotowia technicznego obiektów budowlanych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie zlokalizowanych w miejscowościach: Chełm, Zamość, Hrubieszów, Lublin, Dęblin, Grójec, Kraśnik, Nisko, Rzeszów, Jarosław, Przemyśl

Termin składania ofert: 2020-07-27  09:30
Termin otwarcia ofert:   2020-07-27  10:00

Opublikowano: 2020-06-24

 

DZP-OL.2610.254.2020

Dostawa i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 1 

Termin składania ofert: 2020-06-15  12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-15  12:15

Opublikowano: 2020-06-02

 

DZP-OL.2610.243.2020

Pielęgnacja zieleni przy budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie

Termin składania ofert: 2020-07-01  09:30
Termin otwarcia ofert:   2020-07-01  10:00

Opublikowano: 2020-05-29

 

DZP-OL.2619.205.2020

Bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie w podziale na 4 części

Termin składania ofert: 2020-05-12  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-12  10:30

Opublikowano: 2020-05-05

 

DZP-OL.2610.210.2020

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu obejmującym woj. lubelskie oraz woj. podkarpackie

Termin składania ofert: 2020-06-04  09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-06-04  09:30

Opublikowano: 2020-05-04

 

DZP-OL.2610.179.2020

Wycena nieruchomości lokalowych położonych w: Adamowie k/Zamościa, , Dęblinie, Hrubieszowie, Kraśniku, Lublinie, Nisku, Przemyślu, Puławach, Radomiu, Rzeszowie ,Siedlcach , Stalowej Woli, Włodawie, Zamościu - 4 części

Termin składania ofert: 2020-05-27  09:30
Termin otwarcia ofert:   2020-05-27  10:00

Opublikowano: 2020-04-23

 

DZP-OL.2610.163.2020

Remont balkonów budynku przy ul. Zastacyjnej 6L w Grójcu

Termin składania ofert: 2020-05-07  12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-07  12:15

Opublikowano: 2020-04-22

 

DZP-OL.2610.162.2020

Dostawa i montaż żaluzji pionowych w siedzibie Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie

Termin składania ofert: 2020-05-05  12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-05  12:15

Opublikowano: 2020-04-21

 

DZP-OL.2610.174.2020

Remont lokali mieszkalnych, kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Hrubieszów, Zamość, Dęblin, Grójec, Nisko, Rzeszów, Radom, Przemyśl, Jarosław

Termin składania ofert: 2020-05-06  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-06  10:15

Opublikowano: 2020-04-21

 

DZP-OL.2610.149.2020

Doposażenie placu zabaw w Grójcu przy ul. Laskowej 6a

Termin składania ofert: 2020-05-05  12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-05  12:15

Opublikowano: 2020-04-17

 

DZP-OL.2610.172.2020

Zakup usługi odbioru, transportu i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Lublinie

Termin składania ofert: 2020-05-18  09:30
Termin otwarcia ofert:   2020-05-18  10:00

Opublikowano: 2020-04-15

 

DZP-OL.2610.123.2020

Bieżąca konserwacja i pogotowie techniczne obiektów budowlanych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie zlokalizowanych w miejscowościach: Chełm ul. Szpitalna 11 i Nisko ul. Wańkowicza 25

Termin składania ofert: 2020-05-12  09:30
Termin otwarcia ofert:   2020-05-12  10:00

Opublikowano: 2020-04-09

 

DZP-OL.2610.118.2020

Świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych położonych na ul. Szpitalnej 11 w Chełmie i ul. Wańkowicza 25 w Nisku oraz na terenach przyległych będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie

Termin składania ofert: 2020-05-11  09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-05-11  09:30

Opublikowano: 2020-04-07

 

DZP-OL.2610.121.2020

Usługa wywozu ciekłych odpadów komunalnych (nieczystości płynnych - ścieków) z nieruchomości zlokalizowanych w Grójcu-Słomczynie i Kraśniku, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie

Termin składania ofert: 2020-03-31  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-31  10:15

Opublikowano: 2020-03-19


 

DZP-OL.2610.103.2020

Dostawa materiałów promocyjnych z logo AMW na potrzeby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-04-08   12:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-04-08   12:15

Opublikowano: 2020-03-19

 

DZP-OL.2610.14.2020

Usługa przeglądów technicznych kotłów gazowych w kwaterach internatowych należących do Skarbu Państwa w podziale na 2 części

Termin składania ofert: 2020-03-03  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-03  10:15

Opublikowano: 2020-02-21

 

DZP-OL.2610.13.2020

Usługa konserwacji i obsługa serwisowa urządzeń dźwigowych zainstalowanych w budynkach mieszkalnych i użytkowych należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie (Rzeszów-św. Kingi 10, Nisko -Modrzewiowa 3,3A,3B,3C, Grójec - Zastacyjna 6L, Kraśnik - Kolejowa 24)

Termin składania ofert: 2020-03-03  12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-03  12:15

Opublikowano: 2020-02-21

 

DZP-OL.7720.586.2019

Dostawa materiałów biurowych i druków oraz drobnego sprzętu biurowego

Termin składania ofert: 2020-01-16  12:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-16  12:30

Opublikowano: 2020-01-08

 

DZP-OL.7720.570.2019

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim oraz o zasięgu regionalnym na terenie woj. podkarpackiego

Termin składania ofert: 2020-02-04  09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-04  09:30

Opublikowano: 2019-12-31

 

DZP-OL.7720.555.2019

Dostawa tonerów dla AMW OReg Lublin

Termin składania ofert: 2019-12-18  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-18  12:30

Opublikowano: 2019-12-10


 

DZP-OL.7720.566.2019

Dostawa papieru biurowego na potrzeby OR AMW w Lublinie

Termin składania ofert: 2019-12-12  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-12  12:30

Opublikowano: 2019-12-04


 

DZP-OL.7720.536.2019

Wywóz stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w Dęblinie, Grójcu, Hrubieszowie, Kraśniku i Lublinie będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie

Termin składania ofert: 2019-12-10  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-10  12:30

Opublikowano: 2019-12-02

 


 

DZP-OL.7720.559.2019

Dostawa i montaż nowego sprzętu RTV do 10 kwater internatowych w nowej inwestycji w Nisku przy ul. M. Wańkowicza

 

 

Termin składania ofert: 2019-12-04  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-12-04  12:30

Opublikowano: 2019-11-26

 


 

DZP-OL.7720.542.2019

Dostawa i montaż mebli pokojowych oraz łazienkowych w 10 kwaterach internatowych w Nisku przy ul. M. Wańkowicza

 

 

Termin składania ofert: 2019-11-26  11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-26  11:30

Opublikowano: 2019-11-18

 

DZP-OL.7720.535.2019

Usługa wykonania (zaprojektowanie), dostawy oraz montażu 10 zabudów kuchennych w kwaterach internatowych położonych w Nisku przy ul. M. Wańkowicza

 

 

Termin składania ofert: 2019-11-26  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-26  12:30

Opublikowano: 2019-11-18

 

DZP-OL.7720.422.2019

Usługa wykonania (zaprojektowanie), dostawy oraz montażu mebli do siedziby AMW OR Lublin

 

Termin składania ofert: 2019-11-14  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-14  12:30

Opublikowano: 2019-11-06

 

DZP-OL.7720.485.2019

Remont lokali mieszkalnych, kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Chełm, Hrubieszów, Grójec, Radom, Jarosław, Rzeszów, Dęblin, Nisko

 

Termin składania ofert: 2019-11-12 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-12  12:15

Opublikowano: 2019-10-28

 

DZP-OL.7720.189.2019

Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej dla nieruchomości będących w zasobie AMW Oddział Regionalny w Lublinie

 

 

Termin składania ofert: 2019-11-22 10:30
Termin otwarcia ofert:   2019-11-22  11:00

Opublikowano: 2019-10-22


 

DZP-OL.7720.351.2019

Remont opaski oraz wiatrołapów budynku przy ul. Laskowej 6a w Grójcu


Termin składania ofert: 2019-10-22 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-22 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-10-07

 

DZP-OL.7720.407.2019

Zakup usługi odbioru, transportu i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego w Lublinie

 

 

Termin składania ofert: 2019-10-31 10:30
Termin otwarcia ofert:   2019-10-31 11:00

Opublikowano: 2019-09-27

 

DZP-OL.7720.367.2019

Budowa budynku wielorodzinnego o 30 mieszkaniach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (przyłącza, parking, dojazd, ogrodzenie, oświetlenie terenu, mała architektura, urządzenia siłowni terenowej, plac zabaw i zieleń) w Zamościu na terenie działki nr 1/110 i 1/113 przy ul. Wojska Polskiego

 

 

Termin składania ofert: 2019-10-02 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-02 12:15

Opublikowano: 2019-08-30

 

DZP-OL.7720.372.2019

Dostawa i powieszenie firan i zasłon do 12 kwater internatowych w nowej inwestycji w Chełmie

Termin składania ofert: 2019-09-05 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-05 12:30

Opublikowano: 2019-08-28

DZP-OL.7720.307.2019

Remont lokali mieszkalnych, kwater internatowych i kwater przed ponownym zasiedleniem w m. Chełm, Zamość, Lublin, Hrubieszów, Grójec, Radom, Siedlce, Jarosław, Rzeszów, Dęblin, Biała Podlaska, Nisko

 

 

Termin składania ofert: 2019-08-28 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-28 12:15

Opublikowano: 2019-08-13

 

DZP-OL.7720.291.2019

Wycena nieruchomości lokalowych położonych w: Adamowie k/Zamościa, Białej Podlaskiej, Dęblinie, Hrubieszowie, Kraśniku, Lublinie, Nisku, Nowym Mieście n/Pilicą, Przemyślu, Radomiu, Rzeszowie, Stalowej Woli, Włodawie, Zamościu

 

 

Termin składania ofert: 2019-08-19 11:30
Termin otwarcia ofert:   2019-08-19 12:00

Opublikowano: 2019-07-17


 

DZP-OL.7720.253.2019

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych – woj. podkarpackie 2019 r

 

Termin składania ofert: 2019-08-19  9:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-19  9:30

Opublikowano: 2019-07-17

 


 

DZP-OL.7720.295.2019

Dostawa i montaż nowego sprzętu AGD do 12 kwater internatowych w Chełmie oraz kwater internatowych w Przemyślu, Nisku, Nowej Dębie, Radomiu, Siedlcach i Chełmie

 

 

Termin składania ofert: 2019-08-19 10:30
Termin otwarcia ofert:   2019-08-19 11:00

Opublikowano: 2019-07-16

 

DZP-OL.7720.270.2019

Dostawa i montaż nowego sprzętu RTV do 12 kwater internatowych w nowej inwestycji w Chełmie przy ul. Lubelskiej (działka ew. Nr 49/47)

 

Termin składania ofert: 2019-02-28 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-02-28 12:30

Opublikowano: 2019-07-12

 

DZP-OL.7720.238.2019

Pielęgnacja zieleni przy budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie


Termin składania ofert: 2019-07-25 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-25 12:30

Opublikowano: 2019-06-21

 

DZP-OL.7720.251.2019

​Dostawa pościeli, poduszek i kocy do kwater internatowych w Chełmie i w Nisku


Termin składania ofert: 2019-06-27 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-27 11:15

Opublikowano: 2019-06-19

 

DZP-OL.7720.173.2019

Dostawa i montaż karniszy oraz dostawa i powieszenie firan i zasłon w 12 kwaterach internatowych położonych w Chełmie przy
ul. Lubelskiej


Termin składania ofert: 2019-06-27 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-27 12:15

Opublikowano: 2019-06-19

 

DZP.OL.7720.184.2019

Wycena nieruchomości – określenie wartości prawa własności do nieruchomości poł. w Zamościu, Nałęczowie, Rzeszowie, Jarosławiu, Siedlcach i w Białobrzegach oraz określenie wartości prawa służebności

Termin składania ofert: 2019-07-02 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-02 12:30

Opublikowano: 2019-05-29

 

DZP.OL.7720.151.2019

Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych z logo AMW na potrzeby OR Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie


Termin składania ofert: 2019-05-10 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-10 12:15

Opublikowano: 2019-04-26

 

DZP.OL.7720.156.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w m. Dęblin


Termin składania ofert: 2019-05-08 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-08 12:15

Opublikowano: 2019-04-23

 

DZP.OL.7720.113.2019

Dostawa i montaż artykułów oświetleniowych w 12 kwaterach internatowych położonych w Chełmie przy ul. Lubelskiej


Termin składania ofert: 2019-04-29 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-29 12:15

Opublikowano: 2019-04-19

 

DZP.OL.7720.111.2019

Dostawa i montaż nowego sprzętu AGD i RTV do 12 kwater internatowych położonych w Chełmie przy ul. Lubelskiej


Termin składania ofert: 2019-05-10 10:30
Termin otwarcia ofert:   2019-05-10 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-04-09

 

DZP.OL.7720.110.2019

Dostawa i montaż nowych mebli pokojowych, szafek oraz zaprojektowanie i wykonanie zabudów kuchennych w 12 kwaterach internatowych położonych w Chełmie przy ul. Lubelskiej


Termin składania ofert: 2019-05-10 9:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-10 9:30

Opublikowano: 2019-04-09

 

DZP.OL.7720.83.2019

Świadczenie usługi utrzymania czystości i porządku w budynkach mieszkalnych oraz na terenach będących w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Regionalnego w Lublinie


Termin składania ofert: 2019-04-30 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-30 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-27

 

DZP.OL.7720.60.2019

Remont wiatrołapów budynku przy ul. Laskowej 6a w Grójcu


Termin składania ofert: 2019-04-01 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-01 12:15

Postępowanie wszczęto: 2019-03-15

 

DZP.OL.7720.25.2019

Usługa opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni gazowej przy ul. Łęczyńskiej 1 w Lublinie


Termin składania ofert: 2019-04-04 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-04 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-04

 

OL.ZP.7720.13.2018

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego GZ 50 obejmująca sprzedaż i dystrybucję dla potrzeb lokalu mieszkalnego (pustostan), kotłowni gazowej


Termin składania ofert: 2019-04-10 10:00
Termin otwarcia ofert: 2019-04-10   10:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-04


 

OL-ZP.7720.4.2018

Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim oraz zasięgu lokalnym obejmującym województwo podkarpackie oraz lubelskie


Termin składania ofert: 2019-02-28 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-02-28 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-02-19
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY