OR AMW w Krakowie


 

DZP-OK.7720.408.2019

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w zasobie OR Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-15 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-15 13:30

Opublikowano: 2019-10-04

 

DZP-OK.7720.412.2019

Dostawa papieru biurowego na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-03 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-03 12:30

Opublikowano: 2019-09-20

 

DZP-OK.7720.399.2019

Dostawa wyposażenia do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-09-30 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-30 13:00

Opublikowano: 2019-09-18

 

DZP-OK.7720.392.2019

Publikacja kolorowych ogłoszeń ustawowych, reklam i innych informacji związanych z bieżącą działalnością Agencji Mienia Wojskowego w codziennej prasie o zasięgu regionalnym na potrzeby OR AMW w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-25 11:00

Opublikowano: 2019-09-18

 

DZP-OK.7720.391.2019

Bieżąca obsługa i konserwacja kotłowni gazowej przy ul. Langiewicza 41 w Kielcach


Termin składania ofert: 2019-09-17 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-17 13:30

Opublikowano: 2019-09-09

 

DZP-OK.7720.359.2019

Usługa odbioru, transportu i przekazania do przetworzenia odpadów pochodzących z jednostek i instytucji wojskowych zlokalizowanych w obszarze właściwości miejscowej Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-10-08 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-08 11:00

Opublikowano: 2019-09-04


 

DZP-OK.7720.352.2019

Remont sklepu SPS wraz z wykonaniem rampy towarowej w Krakowie przy ul. Pijarów 3


Termin składania ofert: 2019-09-06 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-06 13:30

Opublikowano: 2019-08-22

 

DZP-OK.7720.348.2019

Wymiana drzwi do archiwum w budynku siedziby AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3

 

Termin składania ofert: 2019-09-06 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-06 12:30

Opublikowano: 2019-08-22

 

DZP-OK.7720.329.2019

Wykonanie rocznego przeglądu kotłów gazowych dwufunkcyjnych w instalacjach etażowych centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych AMW 

Termin składania ofert: 2019-08-28 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-28 13:00

Opublikowano: 2019-08-12

 

DZP-OK.7720.303.2019

Dostawa regałów magazynowych na wyposażenie magazynu w Gliwicach oraz pomieszczeń archiwalnych w siedzibie OR AMW w Krakowie 

Termin składania ofert: 2019-07-23 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-23 12:30

Opublikowano: 2019-07-12

 

DZP-OK.7720.288.2019

Wymiana gazowych kotłów dwufunkcyjnych na kotły kondensacyjne w lokalach mieszkalnych przy ul. Satyryków i ul. Ossolińskich w Gliwicach 

Termin składania ofert: 2019-07-25 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-25 10:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.302.2019

Remont lokali mieszkalnych w Tarnowskich Górach ul. Mickiewicza 27/6, ul. Sobieskiego 36/2, ul. Siwca 6a/13 

Termin składania ofert: 2019-08-05 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-05 13:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.299.2019

Remont lokali mieszkalnych w Lublińcu – ul. Wieniawskiego 8a/49, 8a/59,8/8, 6/54 – 2 części 

Termin składania ofert: 2019-07-31 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-31 13:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.297.2019

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Czerwieńskiego 10/32 w Krakowie 

Termin składania ofert: 2019-07-30 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-30 13:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.287.2019

Remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Ks. Józefa 365/7 i w Węgrzcach os. Wojskowe 7/2 

Termin składania ofert: 2019-07-29 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-29 13:30

Opublikowano: 2019-07-10

 

DZP-OK.7720.229.2019

Wykonanie rocznego przeglądu kotłów gazowych dwufunkcyjnych w instalacjach etażowych centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych AMW 

Termin składania ofert: 2019-07-15 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-15 13:00

Opublikowano: 2019-07-03

 

DZP-OK.7720.211.2019

Publikacja kolorowych ogłoszeń ustawowych, reklam i innych informacji związanych z działalnością Agencji Mienia Wojskowego w codziennej prasie o zasięgu ogólnopolskim na potrzeby OR AMW w Krakowie

 

Termin składania ofert: 2019-07-19  10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-19  11:00

Opublikowano: 2019-06-18

 

DZP-OK.7720.215.2019

Wymiana stolarki okiennej w budynku internatu w Krakowie przy ul. Pijarów 3

 

Termin składania ofert: 2019-07-08  12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-08  12:30

Opublikowano: 2019-06-14

 

DZP-OK.7720.208.2019

Wykonanie wymiany pionów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji w budynku internatu AMW przy ul. Pijarów 3 w Krakowie

 

Termin składania ofert: 2019-07-04 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-04 12:30

Opublikowano: 2019-06-14

 

DZP-OK.7720.227.2019

Remont lokali mieszkalnych w Bielsku Białej ul. Sternicza 10/8, ul. Sarni Stok 81/5 i w Pszczynie ul. Brudnego 3/3

 

 

Termin składania ofert: 2019-07-03  13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-03  13:30

Opublikowano: 2019-06-12
 

 

DZP-OK.7720.257.2019

Remont lokali mieszkalnych w Częstochowie ul. Wojska Polskiego 114/30, w Kielcach ul. Wojska Polskiego 258/5 i w Gliwicach ul. Czwartaków 9/34

 

 

Termin składania ofert: 2019-07-05  13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-05  13:30

Opublikowano: 2019-06-12
 

 

DZP-OK.7720.244.2019

Remont lokali mieszkalnych w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Szeroka 19/24 i ul. Dzieci Polskich 11/19

 

Termin składania ofert: 2019-07-02 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-02 13:30

Opublikowano: 2019-06-11

 

DZP-OK.7720.214.2019

Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach w budynkach mieszkalnych w zasobie OR AMW Kraków 

Termin składania ofert: 2019-07-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-11 10:00

Opublikowano: 2019-06-04

 

DZP-OK.7720.190.2019

Dostawa regałów magazynowych do internatu w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 5

 

Termin składania ofert: 2019-06-13 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-13 12:30

Opublikowano: 2019-06-03

 

DZP-OK.7720.206.2019

Remont sklepu SPS wraz z wykonaniem rampy towarowej w Krakowie przy ul. Pijarów 3

 

Termin składania ofert: 2019-06-13 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-13 12:30

Opublikowane: 2019-05-28

 

DZP-OK.7720.193.2019

Dostawa sprzętu RTV do internatu i kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie

 

Termin składania ofert: 2019-06-12 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-12 12:30

Opublikowano: 2019-05-28 

 

DZP-OK.7720.155.2019

Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego, demontaż pieców kaflowych i montaż instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych przy ul. Astronautów 3/4, 5/7, 10/8 oraz ul. Ks. Józefa 359/1, 361/9, 365/7 w Krakowie. 


Termin składania ofert: 2019-06-10 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-10 12:30

Opublikowane: 2019-05-24

 

DZP-OK.7720.191.2019

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, kwaterach i kwaterach internatowych przed ich ponownym zasiedleniem


Termin składania ofert: 2019-06-05 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-05 12:30

Opublikowano: 2019-05-17


 

DZP-OK.7720.197.2019

Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości z zasobu AMW


Termin składania ofert: 2019-06-26 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-26 13:00

Opublikowano: 2019-05-15

 

DZP-OK.7720.144.2019

Dostawa mebli i mebli tapicerowanych do internatów i kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-06-17 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-17 13:00

Opublikowano: 2019-05-14

 

DZP-OK.7720.174.2019

Dostawa wyposażenia do internatów i kwater internatowych


Termin składania ofert: 2019-05-23 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-23 13:00

Opublikowano: 2019-05-09

 

DZP-OK.7720.165.2019

Opróżnianie pojemników i wywóz odpadów komunalnych z internatu znajdującego się przy ul. Zawiszy Czarnego 5 w Gliwicach


Termin składania ofert: 2019-05-20 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-20 13:00

Opublikowano: 2019-05-08

 


 

DZP-OK.7720.120.2019

Wymiana drzwi do archiwum w budynku siedziby AMW w Krakowie przy ul. Montelupich 3


Termin składania ofert: 2019-05-10 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-10 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-04-24

 

DZP-OK.7720.154.2019

Świadczenie usługi transportowej oraz w zakresie załadunku, przewozu, rozładunku oraz zabezpieczenia podczas transportu


Termin składania ofert: 2019-05-21 9:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-21 10:00

Opublikowano: 2019-05-16

 

DZP-OK.7720.127.2019


Świadczenie usług kurierskich związanych z obsługą sprzedaży internetowej


Termin składania ofert: 2019-04-15 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-15 12:30

Opublikowano: 2019-04-05

 

DZP-OK.7720.118.2019

Remont lokali mieszkalnych w Nowym Glinniku 3/39, 12/14, 15/8


Termin składania ofert: 2019-04-12 13:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-12 13:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-27

 

DZP-OK.7720.59.2019

Świadczenie usług stałego dostępu do internetu i telewizji w internacie przy ul. 74 GPP 3 w Lublińcu


Termin składania ofert: 2019-04-04 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-04 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-15

 

DZP-OK.7720.70.2019

Dostawa tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby OR AMW w Krakowie w roku 2019


Termin składania ofert: 2019-04-01 12:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-01 12:30

Postępowanie wszczęto: 2019-03-13

 

DZP-OK.7720.57.2019

Dostawa sprzętu AGD do internatów i kwater internatowych w zasobie AMW OR w Krakowie


Termin składania ofert: 2019-04-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-11 10:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-11

 

DZP-OK.7720.64.2019

Dostawa i wymiana wodomierzy oraz ciepłomierzy w lokalach w budynkach mieszkalnych pozostających w zasobie OR AMW Kraków


Termin składania ofert: 2019-04-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-11 10:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-06

 

OK-ZP.7720.43.2018

Wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości w zasobie Agencji Mienia Wojskowego OR Kraków


Termin składania ofert: 2019-03-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-18 11:00

Postępowanie wszczęto: 2019-02-08

 

DZP-OK.7720.58.2019

Dostawa gazu do kotłowni w internacie AMW przy ul. Klonowej 6 w Lublińcu


Termin składania ofert: 2019-03-27 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-27 10:00

Postępowanie wszczęto: 2019-02-04
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY