OR AMW w Bydgoszczy


 

DZP-OB.7720.414.2019

Usługa sukcesywnych transportów wyposażenia dla Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy

 

 

Termin składania ofert: 2019-10-31 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-31 12:00

Opublikowano: 2019-09-30

 

DZP-OB.7720.415.2019

Dostawa mebli fabrycznie nowych z wyposażeniem AGD oraz elektrycznym sprzętem gospodarstwa domowego


Termin składania ofert: 2019-10-29 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-29 10:00

Opublikowano: 2019-09-25

 

DZP-OB.7720.366.2019

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przy ul. Polskich Saperów 3 i 5 w Inowrocławiu i przy ul. 11 DAK 24 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-10-22 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-22 10:00

Opublikowano: 2019-09-20

 

DZP-OB.7720.374.2019

Usługa odbioru i przetworzenia lub przekazania do przetworzenia odpadów


Termin składania ofert: 2019-10-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-18 12:00

Opublikowano: 2019-09-17

 

DZP-OB.7720.356.2019

Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-10-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-01 10:00

Opublikowano: 2019-09-11

 

DZP-OB.7720.301.2019

Dostawa i montaż sprzętu RTV w kwaterach internatowych na obszarze działania AMW Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-09-23 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-09-23 10:00

Opublikowano: 2019-09-11

 

DZP-OB.7720.403.2019

Remont pomieszczeń oraz elementów pokrycia dachowego internatu blok nr 9 w Leźnicy Wielkiej


Termin składania ofert: 2019-09-26 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-09-26 10:00

Opublikowano: 2019-09-11

 

DZP-OB.7720.279.2019

Dostawa i montaż żaluzji oraz rolet w budynku administracyjno-biurowym oraz budynku internatu


Termin składania ofert: 2019-08-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-28 12:00

Opublikowano: 2019-08-20

 

DZP-OB.7720.308.2019

Dostawa i montaż sprzętu AGD oraz demontaż i zagospodarowanie we własnym zakresie zużytego sprzętu AGD w kwaterach internatowych, internacie położonych na obszarze działania AMW OReg w Bydgoszczy oraz w budynku administracyjno-biurowym w Bydgoszczy


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-09-24 09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-09-24 10:00

Opublikowano: 2019-08-13

 

DZP-OB.7720.280.2019

Wykonanie oraz montaż 30 sztuk szaf biurowych dla potrzeb OR AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-29 12:00

Opublikowano: 2019-08-12

 

DZP-OB.7720.338.2019

Remont łazienek w kwaterach internatowych na X i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-23 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-23 10:00

Opublikowano: 2019-08-08

 

DZP-OB.7720.249.2019

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących i drukujących dla potrzeb Oddziału regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-07 12:00

Opublikowano: 2019-07-30

 

DZP-OB.7720.281.2019

Usługa określenia dla celu zbycia najmu dzierżawy, ustanowienia trwałego zarządu wartości rynkowych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2019-08-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-21 12:00

Opublikowano: 2019-07-16

 

DZP-OB.7720.304.2019

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-19 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-19 12:00

Opublikowano: 2019-07-15

 

DZP-OB.7720.277.2019

Świadczenie usług pogotowia technicznego, napraw i usuwania awarii w budynkach AMW OReg Bydgoszcz


Termin składania ofert: 2019-08-01 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-01 10:00

Opublikowano: 2019-07-12

 

DZP-OB.7720.306.2019

Remont pomieszczeń oraz elementów pokrycia dachowego internatu blok nr 9 w Leźnicy Wielkiej


Termin składania ofert: 2019-07-30 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-30 10:00

Opublikowano: 2019-07-12

 

DZP-OB.7720.225.2019

Dostawa internetu do budynków internatowych należących do zasobu Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-08-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-13 12:00

Opublikowano: 2019-07-11

 

DZP-OB.7720.278.2019

Remont łazienek w kwaterach internatowych na X i IX piętrze internatu garnizonowego przy ul. Sułkowskiego 52 w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-07-11 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-11 10:00

Opublikowano: 2019-06-26

 

DZP-OB.7720.146.2019

Dostawa mebli fabrycznie nowych z wyposażeniem AGD oraz elektrycznym sprzętem gospodarstwa domowego


Termin składania ofert: 2019-07-25 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-25 10:00

Opublikowano: 2019-06-21

 

DZP-OB.7720.250.2019

Zawarcie umowy ramowej na remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w zasobie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-07-04 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-04 10:00

Opublikowano: 2019-06-19

 

DZP-OB.7720.150.2019

Dostawa elementów oświetleniowych do budynku internatowego położonego w Leźnicy Wielkiej oraz kwater internatowych należących do zasobu AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz

 

 

Termin składania ofert: 2019-06-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-18 12:00

Opublikowano: 2019-06-10

 

DZP-OB.7720.199.2019

Dostawa kołder, poduszek i kocy do internatów oraz kwater internatowych należących do zasobu AMW Oddział Regionalny Bydgoszcz

 

 

 

Termin składania ofert: 2019-06-17  11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-17  12:00

Opublikowano: 2019-06-07

 

DZP-OB.7720.200.2019

Dostawa firan, zasłon i karniszy do internatu oraz kwater internatowych położonych na obszarze właściwości Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy 

Termin składania ofert: 2019-06-13 10:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-13 11:00

Opublikowane: 2019-06-05

 

DZP-OB.7720.153.2019

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy w zakresie instalacji gazowych i przewodów kominowych 

Termin składania ofert: 2019-06-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-13 12:00

Opublikowano: 2019-06-05

 

DZP-OB.7720.136.2019

Dostawa i wymiana ciepłomierzy w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przy ul. Sybiraków 14 i 16 w Bydgoszczy, ul. Świętokrzyska 4 w Brodnicy oraz ul. Topolowa 1 w Łasku 

Termin składania ofert: 2019-07-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-09 12:00

Opublikowano: 2019-06-04

 

DZP-OB.7720.139.2019

Dostawa materiałów promocyjnych dla Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-05-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-05-21 12:00

Opublikowano: 2019-05-13

 

DZP-OB.7720.133.2019

Usługa sukcesywnych transportów wyposażenia dla Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-06-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-06-14 12:00

Opublikowano: 2019-05-13

 

DZP-OB.7720.130.2019

Wykonanie okresowych kontroli wskazanych obiektów budowlanych Skarbu Państwa Oddziału Regionalnego Agencji mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-06-12 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-06-12 12:00

Opublikowano: 2019-04-24

 

DZP-OB.7720.85.2019

Remont lokali mieszkalnych przed ponownym zasiedleniem w Bydgoszczy, Inowrocławiu, Toruniu, Pile i Skierniewicach


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-04-29 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-29 12:00

Opublikowano: 2019-04-08

 

DZP-OB.7729.115.2019

Świadczenie obsługi prawnej Oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy w podziale na 2 części


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-04-12 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-04-12 12:00

Opublikowano: 2019-04-02

 

DZP-OB.7720.92.2019

Świadczenie usług pogotowia technicznego i konserwacji bieżącej w budynkach Agencji Mienia Wojskowego Oddział regionalny w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-04-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-08 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-28

 

DZP-OB.7720.100.2019

Dostawa materiałów biurowych oraz papieru dla potrzeb Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy


Termin składania ofert: 2019-04-03 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-03 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-26


 

DZP-OB.7720.73.2019

Remont balkonów i elewacji w budynkach znajdujących się w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Trybowskiego 8 oraz Połukarda 1


Termin składania ofert: 2019-04-05 11:00
Termin otwarcia ofert:  2019-04-05 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-20

 

DZP-OB.7729.98.2019

Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny w Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 8 części


Termin składania ofert: 2019-03-15 09:00
Termin otwarcia ofert:   2019-03-15 10:00

Postępowanie wszczęto: 2019-03-12


 

DZP-OB.7729.38.2019

Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny w Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2019-02-13 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-02-13 12:00

Postępowanie wszczęto: 2019-02-08
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY