Biuro Prezesa AMW


 

DZP-BP.2610.207.2020

Zakup subskrypcji wraz ze wsparciem technicznym dla posiadanych przez Zamawiającego urządzeń i oprogramowania Fortinet


Termin składania ofert: 2020-11-04 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-04 12:00

Opublikowano: 2020-10-27

 

DZP-BP.2610.476.2020

Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych instalacji elektrycznych oraz drobnych napraw ślusarskich i stolarskich – 2 części zamówienia


Termin składania ofert: 2020-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-23 11:30

Opublikowano: 2020-10-14

 

DZP-BP.2610.373.2020

Dostawa przełączników sieciowych do szkieletu sieci


Termin składania ofert: 2020-10-22 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-22 11:30

Opublikowano: 2020-10-13

 

DZP-BP.2610.466.2020

Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenia usług myjni oraz opłat za przejazdy autostradami dla służbowych samochodów osobowych AMW w roku 2021


Termin składania ofert: 2020-11-10 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-11-10 11:30

Opublikowano: 2020-10-09

 

DZP-BP.2610.475.2020

Dostawa i montaż mebli biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2020-10-29 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-29 11:30

Opublikowano: 2020-09-28

 

DZP-BP.2610.369.2020

Zakup 5 szt. samochodów osobowych dla Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 2 części


Termin składania ofert: 2020-10-21 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-10-21 11:30

Opublikowano: 2020-09-18

 

DZP-BP.7720.435.2019

Dostawa macierzy, dostawa dysków SSD do posiadanego systemu pamięci masowej, modernizacja infrastruktury sieci SAN oraz serwerów IBM Power – zamówienie w podziale na 3 części


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-10-07 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-10-07 11:30

Opublikowano: 2020-09-11

 

DZP-BP.2610.390.2020

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2020-09-18 10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-18 11:00

Opublikowano: 2020-09-10

 

DZP-BP.2610.322.2020

Rozbudowa systemu rejestracji czasu pracy (RCP) w Oddziałach Regionalnych Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2020-09-17  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-09-17  11:30

Opublikowano: 2020-08-17

 

DZP-BP.2610.295.2020

Dostarczenie oprogramowania biurowego

Termin składania ofert: 2020-08-03  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-03  11:30

Opublikowano: 2020-07-24

 

DZP-BP.2610.272.2020

Świadczenie usług konserwacyjno-naprawczych: instalacji elektrycznych, c.o, sanitarnych w tym węzła cieplnego oraz drobnych napraw ślusarskich i stolarskich. Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Termin składania ofert: 2020-07-20  11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-07-20  11:30

Opublikowano: 2020-07-08

 

DZP-BP.2610.245.2020

Usługa publikacji w prasie codziennej ustawowych ogłoszeń związanych z bieżącą działalnością Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2020-08-06  10:00
Termin otwarcia ofert:   2020-08-06  10:30

Opublikowano: 2020-07-06

 

DZP-BP.2619.195.2020

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie

Nowy termin składania ofert: 2020-06-16  11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2020-06-16  11:30

Opublikowano: 2020-05-27

 

DZP-BP.2610.20.2020

Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym

Nowy termin składania ofert: 2020-03-31  11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2020-03-31  11:30

Opublikowano: 2020-02-26

 

DZP-BP.2610.6.2020

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papieru biurowego dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego. Zamówienie podzielone na dwie części

Termin składania ofert: 2020-03-31 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-31 11:30

Opublikowano: 2020-02-13

 

DZP-BP.7720.340.2019

SERWIS SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA W RAMACH UTRZYMANIA PLATFORMY ZSI

 

Termin składania ofert: 2020-03-04  09:00
Termin otwarcia ofert:   2020-03-04  09:15

Postępowanie wszczęto: 2020-01-31

 

DZP-BP.2610.3.2020

Zakup 3 szt. samochodów typu Furgon dla Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-03-02 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-03-02 11:30

Opublikowano: 2020-01-27

 

DZP-BP.7720.355.2019

Wsparcie pogwarancyjne na sprzęt i oprogramowanie produkcji IBM, sprzęt DELL i system pamięci masowej EMC w podziale na 3 części dla Agencji Mienia Wojskowego.


Uwaga!Nowy termin składania ofert: 2020-02-14 11:00
Uwaga!Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-14 11:30

Postępowanie wszczęto: 2020-01-23

 

DZP-BP.7720.486.2019

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Agencji Mienia Wojskowego w 2020 roku. Zamówienie w dwóch częściach

 

Termin składania ofert: 2020-02-05 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-02-05 11:30

Opublikowano: 2020-01-03

 

DZP-BP.7720.416.2019

Zakup licencji i wsparcia do systemu MDM

 

Termin składania ofert: 2020-01-08 11:00
Termin otwarcia ofert:   2020-01-08 11:30

Opublikowano: 2019-12-31

 

DZP-BP.7720.521.2019

Dostawa mebli biurowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Nowy termin składania ofert: 2020-02-06 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2020-02-06 11:30

Opublikowano: 2019-12-23

 

DZP-BP.7720.501.2019

DZIERŻAWA URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH WRAZ Z DOSTAWĄ LICENCJI, USŁUGI WSPARCIA, USŁUGI SERWISOWE I DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2020-01-30  09:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2020-01-30  09:15

Opublikowano: 2019-11-22

 

DZP-BP.7720.523.2019

Zakup 3 szt. samochodów typu Kombi dla Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2019-11-20 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-20 11:30

Opublikowano: 2019-11-12

 

DZP-BP.7720.489.2019

Dostawa gadżetów firmowych na potrzeby Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego – w podziale na 2 części

Termin składania ofert: 2019-11-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-18 11:30

Opublikowano: 2019-11-08

 

DZP-BP.7720.381.2019

Zakup oprogramowania biurowego i aktualizacji systemów operacyjnych w podziale na 4 części

 

Termin składania ofert: 2019-11-14 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-11-14 11:30

Opublikowano: 2019-11-06

 

DZP-BP.7720.492.2019

Bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart elektronicznych, materiałów eksploatacyjnych, świadczenia usług myjni oraz opłat za przejazdy autostradami dla służbowych samochodów osobowych AMW w roku 2020

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-11-28 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-11-28 11:30

Opublikowano: 2019-10-29

 

DZP-BP.7720.406.2019

Sprzedaż i dostawa 100 sztuk telefonów komórkowych typu smartfon do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2019-10-28 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-28 11:30

postępowanie wszczęto: 2019-10-18

 

DZP-BP.7720.334.2019

Zakup i dostawa 130 komputerów przenośnych do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-10-29 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-10-29 11:30

postępowanie wszczęto: 2019-10-17

 


 

DZP-BP.7720.396.2019

Sprzedaż energii elektrycznej do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

Termin składania ofert: 2019-10-23 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-10-23 11:30

Opublikowano: 2019-10-11

 


 

DZP-BP.7720.460.2019

Zakup i dostawa 5 szt. samochodów typu Kombi (część 1 zamówienia) oraz 2 szt. typu Furgon (część 2 zamówienia) dla Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-10-18 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-10-18 11:30

Opublikowano: 2019-10-08

 

DZP-BP.7720.286.2019

Świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji (ATIK) na produktach ORACLE oraz usług wsparcia w zakresie utrzymania i zarządzania serwisami ORACLE w podziale na 3 części


Termin składania ofert: 2019-10-02 09:30
Termin otwarcia ofert:   2019-10-02 10:00

Opublikowano: 2019-09-20

 

DZP-BP.7720.294.2019

Zakup i dostawa 5 szt. samochodów typu Kombi (część 1 zamówienia) oraz 2 szt. typu Furgon (część 2 zamówienia) dla Agencji Mienia Wojskowego


Nowy termin składania ofert: 2019-09-24 11:00
Nowy termin otwarcia ofert:   2019-09-24 11:30

Opublikowano: 2019-09-06

 

DZP-BP.7720.315.2019

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z logo AMW do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego - zamówienie w podziale na 4 części

Termin składania ofert: 2019-08-07 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-08-07 11:30

Opublikowano: 2019-07-30

 

DZP-BP.7720.313.2019

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie profesjonalnego, nowoczesnego, responsywnego sklepu internetowego dla Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-08-07   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-07   11:30

Postępowanie wszczęto: 2019-07-19

 

DZP-BP.7720.87.2019

Dostawa wraz z montażem regałów przesuwnych do pomieszczeń archiwum Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga!! Nowy termin składania ofert: 2019-08-09 11:00
Uwaga!! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-09 11:30

Opublikowano: 2019-07-11

 

DZP-BP.7720.234.2019

Sukcesywna dostawa papieru biurowego dla Biura Prezesa AMW przez okres 12 miesięcy

 

Termin składania ofert: 2019-07-15 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-15 11:30

Opublikowano: 2019-07-05

 

DZP-BP.7720.216.2019

Sprzedaż energii elektrycznej do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-08-13 11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-08-13 11:30

Opublikowano: 2019-07-05

 

DZP-BP.7720.258.2019

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie profesjonalnego, nowoczesnego, responsywnego sklepu internetowego


Termin składania ofert: 2019-07-09 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-09 11:30

Opublikowano: 2019-06-19

 

DZP-BP.7720.162.2019

Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych z logo AMW do Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 5 części


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-06-24   11:00
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-06-24   11:30

Opublikowano: 2019-06-10

 

DZP-BP.7720.226.2019

Usługa publikacji w prasie ogłoszeń ustawowych związanych z bieżącą działalnością Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2019-07-01 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-07-01 11:30

Opublikowano: 2019-05-28

 

DZP-BP.7729.171.2019

Świadczenie usług pocztowych dla Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie


Uwaga! Nowy termin składania ofert: 2019-05-23   9:30
Uwaga! Nowy termin otwarcia ofert:   2019-05-23 10:00

Opublikowano: 2019-05-08

 

DZP-BP.7720.77.2019

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych - zamówienie w 2 częściach


Termin składania ofert: 2019-04-18 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-18 11:30

 

 

Postępowanie wszczęto: 2019-03-18

 

DZP-BP.7720.34.2019

Usługa publikacji w prasie ogłoszeń ustawowych związanych z bieżącą działalnością Biura Prezesa Agencji Mienia Wojskowego


Termin składania ofert: 2019-04-25 11:00
Termin otwarcia ofert:   2019-04-25 11:30

Postępowanie wszczęto: 2019-01-21
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY