Sprzedaż

Sprzedaż rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady prowadzona jest w Biurze Prezesa, w trybie przetargu pisemnego (ofertowego) lub ustnego (licytacji).

Obrót tego rodzaju odpadami odbywa się w oparciu m.in. o przepisy:

  • ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2037 z późn. zm.)
  • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.)

Wśród najczęściej oferowanych rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady są: złomy metali żelaznych i nieżelaznych (łuski nabojów broni strzeleckiej, „zezłomowane” korpusy i elementy pojazdów opancerzonych i pancernych) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o przeznaczeniu wojskowym. 

Zakupu rzeczy ruchomych koncesjonowanych stanowiących odpady mogą dokonywać podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone treścią ogłoszenia przetargowego (w przypadku sprzedaży przetargowej), w tym: 

  • aktualną koncesję wydaną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
  • zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie odbioru i obrotu odpadów stanowiących przedmiot przetargu,
  • zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów (odzysk lub unieszkodliwienie), zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
  • zezwolenie na transport odpadów lub zaświadczenie o wpisie do rejestru BDO opatrzone numerem rejestrowym, w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W przypadku zakupu odpadów z zamiarem wywozu poza granicę Polski, obowiązują procedury określone: 

  • ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296 z późn. zm.),
  • ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1050 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie (Dz. U. z 2018 r. poz. 482),
  • rozporządzeniem (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L190 z dnia 12 lipca 2006 r., z późn. zm.). 
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY