Niszczenie środków bojowych OPBMR

Środki bojowe przeznaczone do zniszczenia, są to środki:

  • po długoletnim składowaniu, których skład fizykochemiczny mógł ulec zmianie,
    w odniesieniu do pierwotnego składu fizykochemicznego zakładanego przez jego producenta, oraz które nie posiadają aktualnego badania stanu technicznego określającego ich przydatność do użycia bojowego,
  • trudno zbywalne, nieznajdujące nabywców, z powodu utraty swoich pierwotnych właściwości i charakterystyki w związku z faktem, że pochodzą z rozkompletowania niezdatnej do użytku amunicji, rakiet lub innych wyrobów zawierających materiały wybuchowe,
  • nieposiadające wszystkich wymaganych prawem dokumentów niezbędnych przy obrocie (certyfikatu klasyfikacyjnego i karty oceny materiału wybuchowego pod względem bezpieczeństwa).

Postępowanie na zakup usługi zniszczenia środków bojowych i sprzętu OPBMR prowadzone są bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129. j.t. z późn. zm) na podstawie art. 395 ust. 2 tej ustawy, a w przypadku zamówień poniżej 30 000 € - w trybie pozaustawowym.

Do udziału w postępowaniu na realizację zadania polegającego na odbiorze i zniszczeniu środków bojowych i sprzętu OPBMR w myśl ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, mogą przystąpić podmioty gospodarcze, które spełniają warunki określone przez zamawiającego – Agencję Mienia Wojskowego, a w szczególności podmioty które posiadają: koncesję wydaną zgodnie z postanowieniami ww. ustawy.

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY