Przetargi - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
28 MAJ 2020
28 maj 2020

OR AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a

28.05.2020 r., godz. 09:00

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy

ul. Gdańska 163a
85-915 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 525 78 05
fax (+48) 52 525 78 25
e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 97 KB)
Obwieszczenie o przetargu (.pdf, 430 KB)

Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy ogłasza przetarg pisemny publiczny na sprzedaż
niżej wymienionego sprzętu:

1
Autobus sztabowy AS-2 na samochodzie STAR 266
Ilość: 1
NR fabryczny: 520501
Rok produkcji: 1975
Cena: 9000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
2
Przyczepa jednoosiowa 1,5 t specjalna
Ilość: 1
NR fabryczny: K0001119
Rok produkcji: 1989
Cena: 1100
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
3
Pojazd czterokołowy HONDA TRX300 4X4S
Ilość: 1
NR fabryczny: 478TE1501WA916548
Rok produkcji: 1997
Cena: 6000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
4-5
Hełmy stalowe w skrzyni i bluzy - pakiet zawierający 3 poz. asort., w tym: hełm stalowy wzór 67/75 - 260 szt. (kategoria V, uszkodzone), skrzynia drewniana na hełmy - 5 szt., bluza olimpijka oficera wojsk lądowych - 200 szt.
Ilość: 2
NR fabryczny: x
Rok produkcji: x
Cena: 2200
Zdjęcie/Wykaz:
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
6-7
Artykuły mundurowe - pakiet zawierający 14 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym m.in.: czapka rogatywka oficera młodszego, bluza olimpijka oficera wojsk lądowych, spodnie wyjściowe oficera wojsk lądowych wz. 92, kurtka wyjściowa wojsk lądowych bez podpinki, sweter oficera wojsk lądowych, płaszcz letni wojsk lądowych itp.
Ilość: -
NR fabryczny: -
Rok produkcji: -
Cena: 13200
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia

1.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.05.2020 r. o godz. 9.00 w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a w Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy.

2.    Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 20.05 i 21.05.2020 r. w godz. 9.00 i 14.00, (za wyjątkiem Składu Piła oględziny w dniach 18 i 19.05.2020r. w godz. 9.00 i 14.00 ) w następujących miejscach (wskazany jest kontakt telefoniczny z wymienionymi osobami przed oględzinami, zdjęcia wskazanych sprzętów są zdjęciami poglądowymi):  
•    poz. 1÷32, 146 Magazyn OR AMW Bydgoszcz, ul. Szubińska, p. Bielawski - tel. 693 080 592;
•    poz. 33÷39, 125÷133 1RBLog - Skład Grudziądz - Grupa, ul. Jazdy Polskiej, p. Grzegorzewicz - tel. 261 484 262 lub 261 482 945;
•    poz. 40 31 WOG Zgierz/ SOI Kutno, p. Waszak – tel. 261 430 161, 261 430 115 lub p. Kołodziej – tel. 261 430 141;
•    poz. 41÷45 31 WOG Zgierz, SOI Leźnica Wielka, p. Wawrzyniak lub p. Nowak - tel. 261 168 734;
•    poz. 46 31 WOG Zgierz, SOI Leźnica Wielka, p. Wawrzyniak lub p. Nowak - tel. 261 168 734;
•    poz. 47 31 WOG Zgierz, SOI Leźnica Wielka, p. Sarnociński - tel. 261 168 707;
•    poz. 48 31 WOG Zgierz, Skład Regny, p. Mazuchowski – tel. 501 534 765;
•    poz. 49÷53 31 WOG Zgierz – SOI Regny, p. Wiśnik lub p. Rożeń – tel. 261 442 835;
•    poz. 54, 55 Skład Regny, p. Zieliński – tel. 502 473 381;
•    poz. 56 Skład Regny, p. Skrzypowski – tel. 261 442 815;
•    poz. 57 Skład Regny, p. Weronika Wnuk – tel. 261 442 884;
•    poz. 58÷67 WWSM Kutno, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, p. Waszak –  tel. 603 055 451;
•    poz. 68, 74 13 WOG, GZ Chełmno, p. Przybylski - tel. 261 43 44 26
•    poz. 69÷72 13 WOG, Skład Grudziądz – Grupa, ul. Jazdy Polskiej, p. Stępniewski - tel. 261 482 764;
•    poz. 73 13 WOG Grudziądz, p. Kantek – tel. 261 482 948;
•    poz. 75 1RBLog Wałcz – Skład Toruń, ul. Balonowa, p. Dembiński - tel. 261 432 860;
•    poz. 76÷78, 83, 84 1RBLog Wałcz – Skład Toruń, ul. Okólna, p. Ganasiński - tel. 261 433 602;
•    poz. 79÷82 1RBLog Wałcz – Skład Toruń, ul. Okólna, p. Kujawa - tel. 261 433 603;
•    poz. 85, 87 1RBLog Wałcz - Skład Maksymilianowo, p. Kuchno - tel. 261 419 421;
•    poz. 86 1RBLog Wałcz - Skład Maksymilianowo, p. Ciżmowski - tel. 261 419 421;
•    poz. 88÷97 11 WOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy 2, p. Roszak – tel. 605 733 844;
•    poz. 98 11 WOG Bydgoszcz, ul. Powstańców Warszawy, p. Kociszewski– tel. 605 735 208;
•    poz. 99 JW 1194 Bydgoszcz, p. Maciejewski – tel. 667 312 820;
•    poz. 100 JW 1197 Bydgoszcz, p. Grabowski – tel. 601 075 650;
•    poz. 101÷106 3RBLog Kraków - Skład Gałkówek, p. Kurowska - tel. 515 953 403;
•    poz. 107÷110 1RBLog Wałcz - Skład Dolaszewo, p. Palicka - tel. 261 473 306;
•    poz. 111 12 WOG Toruń, p. Mazur – tel. 261 432 451;
•    poz. 112, 119 12 WOG Toruń, ul. Podgórska 14, p. Miłkowski – tel. 660 663 672;
•    poz. 113, 114 12 WOG Toruń, p. Mądrzejewski – tel. 791 690 104;
•    poz. 115, 116 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław, ul. Dworcowa, p. Sawicki - tel. 261 436 526, 696 634 874;
•    poz. 117 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław, ul. Jacewska, p. Albiński - tel. 695 999 593;
•    poz. 118 12 WOG Toruń, ul. Podgórska 14, p. Romanowski – tel. 609 764 716;
•    poz. 120, 121 w RWT Bydgoszcz, ul. Zaświat, p. Zielińska - tel. 261 413 250;
•    poz. 122÷124 1 RBLog - Skład Grudziądz, p. Groszewski – tel. 261 482 935;
•    poz. 134 26 WOG Zegrze, Skład Soczewka, p. Szczęsny – tel. 606 353 236;
•    poz. 135 RCI Bydgoszcz, ul. Gdańska 147, p. Knopik - tel. 261 412 998 lub p. Komińczak - tel. 261 413 267;
•    poz. 136, 137 KWP Radom, Magazyn Uzbrojenia Płock, p. Łodygowski – tel. 48 345 27 58 - tylko 20.05.2020 r. w godzinach 09.00 - 13.00;
•    poz. 138 1RBLog – Skład Gardeja, p. Rafiński – tel. 261 483 304;
•    poz. 139÷141 1RBLog – Skład Piła, p. Ryczkowski – tel. 723 254 351;
•    poz. 142÷144 RZI Bydgoszcz, ul. Fabryczna, p. Figacz – tel. 261 410 843;
•    poz. 145 32BLT Łask, p. Janos – tel. 519 039 236.

Osoby dokonujące oględzin mienia ujętego w przetargu winne być zaopatrzona w rękawiczki ochronne oraz maseczki ochronne.

3.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia w terminie do dnia 31.07.2020 r.

4.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 6, 7, 13÷17, 20÷25, 28, 29, 40, 49, 53, 57÷60, 62÷66, 73, 75÷77, 83÷85, 87÷89, 94÷98, 118, 121÷123, 134, 135, 143, 144, 146 do wglądu na stronie internetowej - www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5.    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranych pozycji przetargowych. Wadium należy wpłacać wyłącznie przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6.    Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy - AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7.    Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:
•    oferent, którego oferta została wybrana nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty;
•    oferent, uchyla się od zawarcia pisemnej umowy sprzedaży.

8.    Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu pięciu dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9.    Urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu nie posiadają zezwolenia na ich eksploatację. Nabywca zobowiązany jest, przed ich dalszą eksploatacją, do przeprowadzenia badań przez upoważniony organ dozoru technicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 667, z późn. zm.).

10.    Od produktu z poz. 107 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

11.    Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a, pok. nr 110, w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 12.00.

12.    Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej i opieczętowanej kopercie, na której oferent umieszcza:
•    nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
•    nazwę i adres organizatora przetargu;
•    dopisek: „Przetarg nr 4/2020 - nie otwierać przed 28.05.2020 r. do godziny 9.00”.

13.    Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” i zawierać:
•    dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
•    oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
•    oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
•    wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
•    wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (pełnomocnictwa, upoważnienia – jeżeli są wymagane);

14.    Formularz ofertowy oraz wzór umowy sprzedaży można pobierać ze strony internetowej - www.amw.com.pl, dział „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

15.    Oferta niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia, a w szczególności formularza ofertowego, zostanie odrzucona.

16.    Oferta na pozycje przetargowe musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej w wersji papierowej w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie długopisem) oraz dodatkowo może być w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku elektronicznym. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą w wersji papierowej, a ofertą w wersji elektronicznej decydującą będzie wersja papierowa. Oferent może złożyć ofertę częściową, tj. tylko na te pozycje, którymi jest zainteresowany lub na wszystkie pozycje zgodnie z obwieszczeniem o przetargu. Oferent nie może złożyć więcej niż jedną ofertę cenową na daną pozycję przetargową.
W przypadku dwóch lub więcej ofert złożonych na daną pozycję przez jednego oferenta oferty te podlegają odrzuceniu.
Oferta w formie pisemnej w wersji papierowej musi być zaparafowana na każdej stronie i własnoręcznie podpisana zgodnie z obowiązującym danego oferenta sposobem reprezentacji i powinno to bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty.
Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę (-y) podpisującą (-e) ofertę.
Załączniki do formularza oferty stanowią integralną część oferty i powinny być spięte wraz z formularzem oferty. Oferent może uzupełnić/zmienić lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert.
Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania po zakończeniu postępowania przetargowego. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferent jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

17.    W przypadku stwierdzenia, że cena dwóch lub więcej ofert jest taka sama, komisja przetargowa zwróci się do tych oferentów o dodatkową ofertę cenową albo podejmie decyzję o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji ustnej pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

18.    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu.

19.    Sprzęt jest niesprawny technicznie i wydawany bez instrukcji obsługi. Odbiór zakupionego mienia (załadunek, transport) odbywa się siłami i środkami własnymi nabywcy oraz na jego koszt.
Pojazdy będą wydane nabywcy bez akumulatorów, płynów eksploatacyjnych, tablic i dowodów rejestracyjnych.
Sprzedający w odniesieniu do przedsiębiorców nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych towarów. Zakupiony towar nie podlega reklamacji. Natomiast w odniesieniu do konsumentów stosuje się przepisy kodeksu cywilnego dotyczące sprzedaży konsumenckiej.

20.    Do zakupionego sprzętu (artykułów) zostaną zastosowane właściwe przepisy ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106).

21.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w umowie sprzedaży.

22.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy - Informacje - Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

23.    Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciński@amw.com.pl, tel. 52 525 78 93 lub e-mail: m.jaroszewicz@amw.com.pl, tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

 

OFERTA BEZPRZETARGOWA
ODDZIAŁ POSIADA W OFERCIE M.IN.:

hełmy stalowe wz. 67/75, latarki kieszonkowe sygnalizacyjne, kurtki polowe wz. 93, bluzy olimpijki oficerskie wojsk lądowych, dresy, szalokominiarki, manierki, menażki aluminiowe itp.
Wymienione mienie można nabyć w Bydgoszczy, ul. Trybowskiego 8, we wtorek i czwartek w godz. 12.00-17.30
oraz w środę w godz. 9.00-15.00. Szczegółowe informacje: na stronie www.amw.com.pl w dziale:
„Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż bezprzetargowa”
oraz pod tel. 52 525 78 23, kom. 693 559 918, faks 52 525 78 25

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY