Sprzedaż poprzetargowa - mienie niekoncesjonowane

POWRÓT DO LISTY
29 CZE 2022
29 czerwiec 2022

OR AMW w Krakowie, ul. Montelupich 3

29.06.2022

Oddział Regionalny AMW w Krakowie

Montelupich 3
31-155 Kraków
tel. (+48) 12 211 40 24
fax (+48) 12 211-40-05
e-mail: krakow@amw.com.pl

Szczegóły dotyczące przetargu:

Dokumenty przetargowe (.zip, 2 MB)
Ogłoszenie poprzetargowe (.pdf, 422 KB)

Oddział Regionalny AMW w Krakowie - oferta poprzetargowa

5
Ładowarka hydrauliczna Ł-200 (przepracowała 6308 mtg, powłoka lakiernicza popękana z licznymi ogniskami korozji, wyciek oleju z siłownika układu hydraulicznego, nadmierny luz końcówek drążków kierowniczych, słaba siła hamowania)
Ilość: 1
NR fabryczny: 8858
Rok produkcji: 1986
Cena: 25000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
6
Ładowarka hydrauliczna Ł-220 (przepracowała 12932,5 mtg, przebieg 31603 km, popękane osłony siłowników hamulca, blokuje się hamulec I i II osi, wypracowany układ skrętny maszyny)
Ilość: 1
NR fabryczny: 71
Rok produkcji: 1986
Cena: 25000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
7
Naczepa transportowa ZREMB D-18 (ładowność do 19000 kg, powierzchnia platformy ładunkowej 27,13 m2, przyczepa przejechała 107928 km, wypracowane zawiasy burt, popękane osłony siłowników hamulca)
Ilość: 1
NR fabryczny: 2155
Rok produkcji: 1989
Cena: 15000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
8
Naczepa transportowa ZREMB N-162 (przeznaczona do przewożenia ciężkich maszyn, urządzeń budowlanych, ładowność 16 t, obciążenie wózka naczepy ładunkiem do 14500 kg, 8 - kołowa, przebieg 215071 km, brak hamulca postojowego, skorodowane dysze osi, słaba siła hamowania II-ej osi - prawa strona, posiada ogniska korozji)
Ilość: 1
NR fabryczny: 392
Rok produkcji: 1980
Cena: 15000
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia
11
Pompa głębinowa G-80 z rurami - pakiet zawierający 4 poz. asort. (wg oddzielnego wykazu), w tym: pompa do tłoczenia wody pitnej ze studni głębinowych (max. poziom podnoszenia 120 m, moc silnika 15-18 kW), rury preizolowane
Ilość: 1
NR fabryczny: bn
Rok produkcji: bd
Cena: 1800
Zdjęcie/Wykaz: Zdjęcie/Wykaz Zdjęcie/Wykaz
zamknij galerię
Zobacz poprzednie zdjęcia Zobacz następne zdjęcia


1.    Propozycja cenowa nie może być niższa niż cena minimalna netto (zł) za pozycję przetargową, zgodnie z § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz. 443, z późn. zm.).

2.    Propozycje cenowe na zakup mienia należy składać/przesyłać na określonym wzorze w kancelarii Oddziału w Krakowie, ul. Montelupich 3, w Biurze Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sprzedaz.krakow@amw.com.pl w terminie do dnia 29.06.2022 r. do godziny 10:00.

3.    Obowiązek zapewnienie terminowego wpłynięcia propozycji cenowej spoczywa na Kupującym.

4.    Nie będą rozpatrywane propozycje cenowe przesłane na niewłaściwy adres e-mail lub bez danych osobowych lub kontaktowych.

5.    W przypadku odstąpienia od zakupu, braku możliwości kontaktu z Kupującym lub niedostarczenia wymaganych dokumentów w określonym przez Sprzedawcę terminie, Sprzedawca może wybrać kolejną najkorzystniejszą propozycję cenową.

6.    Mienie wystawione do sprzedaży poprzetargowej dostępne jest do obejrzenia, po uzgodnieniu telefonicznym, w dniach 22 - 24.06.2022 r. w godz. 10:00 – 13:00 w następujących miejscach:
• poz. 5÷11 35 WOG SOI I • poz. 13 3 RBLog Skład Kłaj • poz. 14÷16 3 RBLog Skład Niedźwiedź • poz. 17 KWP w Krakowie • poz. 19 8 BLT Balice • poz. 20 WOSzK Zakopane • poz. 24 33 WOG: SOI Kielce, GZ Kielce • poz. 28 31 WOG: SOI Kielce, GZ Nowy Glinnik • poz. 32÷48 AMW OR Gliwice • poz. 52,54 4 WOG GZ Tarnowskie Góry - Lasowice  • poz. 56 4 WOG Gliwice • poz. 58,59 4 WOG SOI Bytom • poz. 60 JW. 4724 Kraków, 8 BLT Balice, RZI Kraków, 35 WOG Rząska • poz. 61 8 BLT Balice • poz. 62 RZI Kraków, 35 WOG SOI I • poz. 64 35 WOG SOI I • poz. 67÷70 31 WOG GZ Nowy Glinnik • poz. 71 31 WOG SOI Nowy Glinnik • poz. 73 JW. 4101 Lubliniec
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż poprzetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.
UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do sprzedaży poprzetargowej są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.

Oględziny mienia wystawionego do sprzedaży poprzetargowej mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z  koronawirusem COVID 19).

7.    Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 5÷73 w terminie do dnia 12.08.2022 r.

8.    Kupujący zobowiązany jest złożyć ofertę na wszystkie odpady wyszczególnione w danej pozycji przetargowej.

9.    Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 11, 14, 19, 37÷42, 44, 45, 54, 56 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora poprzetargu i w miejscu jego składowania.

10.    Do sprzedaży poprzetarowej na poz. 60÷73 mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy dołączą do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia w zakresie gospodarowania odpadami, a także oświadczenie w zakresie transportu odpadów.

11.    Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych do udziału w sprzedaży poprzetargowej oraz warunki sprzedaży odpadów, określone zostały w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

12.    Na pozycję 61 ofertę mogą składać również osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

13.    Formularz propozycji cenowej oraz Ogólne Warunki Sprzedaży poprzetargowej, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Krakowie od dnia 15.06.2022 r. do dnia 29.06.2022 r. do godziny 9:30 w Biurze Obsługi Klienta w OR AMW w Krakowie lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, dział: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż poprzetargowa”.

14.    Ogólne Warunki Sprzedaży poprzetargowej stanowią integralną część ogłoszenia o sprzedaży poprzetargowej i zawieranych umów sprzedaży w trybie sprzedaży poprzetargowej.

15.    Kupujący jest związany ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert do czasu zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie dłużej niż 14 dni.

16.    W przypadku stwierdzenia, że proponowana cena dwóch lub więcej Kupujących jest taka sama, Organizator sprzedaży poprzetargowej zwróci się do tych Kupujących o dodatkową propozycję cenową.

17.    Organizator sprzedaży poprzetargowej zastrzega sobie prawo wycofania ze sprzedaży poszczególnych pozycji bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników.

18.    Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

19.    W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży poprzetargowej lub pisemnej umowie sprzedaży.

20.    Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie OR AMW w Krakowie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

21.    Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl.

22.    Szczegółowe informacje: e-mail:a.bladek@amw.com.pl, a.kepa@amw.com.pl, faks 12 211 4005, oraz tel. 12 211 4143, 12 211 4044, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:30.

POWRÓT DO LISTY
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY