Konstancin - Jeziorna, dz. 9 i 67/1

Lokalizacja

Woj.: mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Konstancin-Jeziorna,

ul. Łąkowa

Powierzchnia

gruntu: 0,3291 ha

Kategoria

mieszkaniowe

Kontakt

Oddział Regionalny AMW w Warszawie

Aneta Bartuszek, Starszy Specjalista ds. Nieruchomości

(Wydział Gospodarki Nieruchomościami)

Tel.: (+48 22) 326 10 90

E-mail: a.bartuszek@amw.com.pl

 

Śledzenie statusu

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Powiadom mnie o zmianie statusu dla tej nieruchomości.

Opis nieruchomości

Lokalizacja

Nieruchomości położone w Konstancinie – Jeziorna, w rejonie ulic: Łąkowej i Długiej, w odległości ok. 2 km od drogi krajowej nr 721 Piaseczno – Warszawa.

Opis i charakterystyka

Działka ew. nr 9 posiada dość regularny kształt, zbliżony do kwadratu. Jednym bokiem przylega do ul. Łąkowej. Działka jest ogrodzona od strony północnej i zachodniej wraz z sąsiednimi działkami ew. nr 74, 75, 76 (pomiędzy ww. działkami brak ogrodzenia w linii granicznej).  Na jej terenie występują liczne drzewa. W ewidencji gruntów działka ta oznaczona jest symbolami: „Bi” – inne tereny zabudowane (ok. 3,4 % powierzchni działki ew. nr 9) oraz „Ls V” – lasy (ok. 96,6 % powierzchni działki ew. nr 9). Powierzchnia terenu jest regularna, płaska, bez deniwelacji. Działka jest zabudowana budynkiem oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków symbolem „i” – inne budynki niemieszkalne. Budynek jest jednokondygnacyjny, a jego powierzchnia zabudowy wynosi 59 m2. Jest to obiekt murowany z białej cegły, parterowy, posadowiony w centralnej części działki, posiadający drewniane drzwi. Dodatkowo na działce znajduje się wiata śmietnikowa.

Działka ew. nr 67/1 posiada regularny kształt prostokąta, który przylega od północnego wschodu do działki ew. nr 9 i wraz z nią cały kompleks ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka niezabudowana. Ogrodzona jest wzdłuż północnej, południowej i zachodniej granicy działki. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem „dr” – drogi. Działki łącznie tworzą funkcjonalną całość.

Nieruchomości nieuzbrojone. Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy. W pasach drogowych ulicy Łąkowej znajdują się następujące urządzenia infrastruktury podziemnej: sieć telefoniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Na terenie nieruchomości znajdowały się przyłącza: telefoniczne i energetyczne. Nabywca zobowiązany będzie do zapewnienia sobie we własnym zakresie  i na własny koszt stosownych pozwoleń, do podłączenia się do sieci i do zawarcia umów na dostawę mediów oraz do wykonania przyłączy zgodnie
z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dostawców mediów.

Działki (ew. nr 9, 67/1) usytuowane są bezpośrednio przy drodze publicznej – ul. Łąkowej (posiadającej status drogi gminnej). Nieruchomości nie posiadają urządzonego wjazdu / zjazdu z dróg publicznych. Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt uzgodni i urządzi wjazd/zjazd na nieruchomości. W niewielkiej odległości przebiega ul. Długa, stanowiąca jedną z głównych ulic tej części Konstancina, prowadzącą do centrum miasta i do Piaseczna. W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej i lokalne punkty usługowo – handlowe. Nieruchomości położone są w atrakcyjnej pod  względem walorów przyrodniczych i krajobrazowych lokalizacji, na terenie  willowym. W bezpośrednim otoczeniu nieruchomości dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz działki niezabudowane.

Szczegóły oferty

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin – Jeziorna, działki nr 9, 67/1 położone są na terenie przeznaczonym pod usługi oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na działkach leśnych, oznaczonym na rysunku planu symbolem ULs/MNLs. Działki położone są w strefie koncentracji usług, w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej (na której obowiązują postanowienia statutu uzdrowiska) oaz w strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w odniesieniu do lasów i zadrzewień, wód, zmian krajobrazu i powierzchni ziemi oraz lokalizacji inwestycji).

...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY