Ogłoszenie o naborze nr 39/20

Starszy Specjalista w Departamencie Kontroli Wewnętrznej

POWRÓT DO LISTY
Biuro Prezesa AMW Termin składania dokumentów: 9 marca 2020

 

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w Agencji, sporządzanie protokołów pokontrolnych oraz ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi w zakresie zgłaszanych zastrzeżeń do protokołów z kontroli zewnętrznych,
 • monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz rocznego planu kontroli,
 • tworzenie wewnętrznych procedur związanych z realizacją zadań Departamentu,
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działalności kontrolnej Agencji,
 • sporządzanie i redagowanie pism wychodzących.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 4-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwa lata w zakresie realizacji zadań wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość aktów prawnych związanych z działalnością Agencji, tj.: ustawy o Agencji Mienia Wojskowego i ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • znajomość ustawy: o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • odpowiedzialność, terminowość i zaangażowanie,
 • umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej.

Wymagania dodatkowe:

 • mile wdziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • studia/szkolenia/kursy z zakresu kontroli wewnętrznej, audytu, zamówień publicznych,
 • znajomość elektronicznego systemu obiegu dokumentów będzie dodatkowym atutem,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, systematyczność i dyspozycyjność związana z wyjazdami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy,
 • oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór poniżej),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór poniżej).

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
lub rekrutacja@amw.com.pl
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 39/20”

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowe informacje:

 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 99 46.
Utworzone 24 lutego 2020 15:09 przez Małgorzata Konarzewska Zmodyfikowane 15 maja 2020 14:54 przez Małgorzata Konarzewska
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY