Komu przysługuje

NIEODPŁATNE zakwaterowanie w internacie lub kwaterze internatowej przysługuje żołnierzom zawodowym oraz żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową - art. 53 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207).

NORMY POWIERZCHNI użytkowej podstawowej miejsca w internacie lub kwaterze internatowej przysługujące żołnierzom zawodowym posiadającym uprawnienie do bezpłatnego zakwaterowania:

  • od 7 do 10 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego szeregowego (marynarza) do stopnia etatowego starszego szeregowego (starszego marynarza) włącznie,
  • od 8 do 12 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego kaprala (mata) do stopnia etatowego starszego sierżanta sztabowego (starszego bosmana sztabowego) włącznie,
  • od 10 do 15 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego młodszego chorążego (młodszego chorążego marynarki) do stopnia etatowego starszego chorążego sztabowego (starszego chorążego sztabowego marynarki) włącznie,
  • od 12 do 18 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki) do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie,
  • od 15 do 20 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego majora (komandora podporucznika) do stopnia etatowego pułkownika (komandora) włącznie,
  • od 20 do 25 m2 - dla zajmujących stanowiska służbowe od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała (admirała) włącznie.

Żołnierzowi zawodowemu, na jego wniosek, dyrektor oddziału regionalnego może przydzielić miejsce w internacie albo kwaterze internatowej o większej powierzchni użytkowej podstawowej niż powierzchnia maksymalna. Za powierzchnię użytkową podstawową większą niż jej maksymalna wielkość określona powyżej żołnierz ponosić będzie opłatę w pełnej wysokości.

ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU WYCHOWUJĄCEMU SAMOTNIE MAŁOLETNIE DZIECKO LUB SPRAWUJĄCEMU SAMOTNIE OPIEKĘ NAD DZIECKIEM, KTÓRE STAŁO SIĘ NIEZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI, w przypadku braku możliwości przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego, przysługuje miejsce w kwaterze internatowej. Zajmowanie miejsca przez żołnierza jest nieodpłatne, natomiast za powierzchnię użytkową zajmowaną przez dziecko żołnierz wnosi opłatę w pełnej wysokości - art. 51 ust. 1a ustawy o zakwaterowaniu (…).

Z zakwaterowania mogą korzystać ODPŁATNIE:

  •  żołnierze, których prawo do zakwaterowania zostało zrealizowane w sposób, o którym mowa w art. 21 ust. 6 ustawy o zakwaterowaniu (…) (np. otrzymali ekwiwalent w zamian za rezygnację z kwatery, odprawę mieszkaniową, wykupili lokal z zasobów Agencji itd.), w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej,
  •     pracownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi ON lub przez niego nadzorowanych,
  •     dzieci żołnierzy lub pracowników wymienionych wyżej, pobierające naukę poza miejscowością zamieszkania,

o ile miejsce w internacie albo kwaterze internatowej nie będzie potrzebne na zakwaterowanie uprawnionych żołnierzy zawodowych (art. 53a ustawy o zakwaterowaniu (…).

Druk wniosku o przydział miejsca w internacie albo kwaterze internatowej (dzieci, pracownik) [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2018/nowe/wzór PDF wniosku o przydział pracownikowi dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej i odrębnie dodatkowe pouczenie i oświadczenie i i.pdf] (.pdf, 284.91 kB)
Druk wniosku o przydział żołnierzowi zawodowemu miejsca w internacie albo kwaterze internatowej [https://amw.com.pl/uploads/formularze/2018/nowe/wzór PDF wniosku o przydział żołnierzowi zawodowemu miejsca w internacie albo kwaterze internatowej i odrębnie dodatkowe pouczenie i oświadczenie ora.pdf] (.pdf, 287.36 kB)
...

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności.

Akceptuję
PRZEJDŹ DO ANKIETY