Dziwnów, dz. 843/144

Location

Voi.: zachodniopomorskie, District: kamieński, Community: Dziwnów, Polska

ul. Spadochroniarzy Polskich

Surface

land area: 0,0952 ha

Real estate category

other

UWAGA!
Przetarg dot. dz. 843/132 odbędzie się o godz. 10:00
Przetarg dot. dz. 843/133 odbędzie się o godz. 12:00
Sprawdź też zagospodarowanie pozostałych działek w tym kompleksie, gdyż ogłoszono ich przetarg w dn. 17.08.2016 r.

Tender available - Sale

Tender on: 27.08.2020hour 11:30

Tender positions:

  1. Surface 0,0952 ha
    Asking price 385 000,00 PLN

 

Pobierz ogłoszenie

Regional Office Szczecin

Małgorzata Pieńkowska, Specialist

(Real Property Unit)

Phone: (+48 91) 447 20 26

E-mail: m.pienkowska@amw.com.pl

 

Tracking the status

Podając swój adres e-mail otrzymasz wiadomość z informacją o zmianie statusu nieruchomości,np. informację o przetargu, zmianie daty przetargu, lub informację o wykazie.

Tell me about the change in the property status.

Estate description

Location

Dziwnów leży w środkowej części wybrzeża woj. zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu kamieńskiego. Miasto położone jest nad Morzem Bałtyckim, przy ujściu cieśniny rzeki Dziwny do morza. Od południa miasto leży nad Zalewem Kamieńskim i Zatoką Wrzosowską, które są częścią Dziwny. Południowo-zachodnia cześć miasta położona jest na wyspie Wolin, natomiast północno-wschodnia na części Mierzei Dziwny.

Działki położone są w południowo-zachodniej części miasta, oddalone o ok. 1 km od morza, 300m od mostu zwodzonego i ok. 2 km od centrum miejscowości. Nieruchomości znajdują się pomiędzy ulicą Komandorską a ulicą Spadochroniarzy Polskich. Ulice te na południu łączy droga wojewódzka nr 102 prowadząca do Międzywodzia. Działki sąsiadują z zabudową mieszkaniową wolnostojącą, terenami rekreacyjno-wypoczynkowymi oraz nabrzeżami przystosowanymi do obsługi jednostek pływających u ujścia rzeki Dziwny.

Description

Ten zwarty kompleks składa się z 36 niezabudowanych i sąsiadujących ze sobą działek. Tworzą one 2 równoległe pasy przyległe, z jednej strony do ulicy Komandorskiej oraz z drugiej strony do ulicy Spadochroniarzy Polskich. Każda działka posiada dostęp do drogi publicznej. W większości kształt ich jest regularny, zbliżony do prostokąta. Wyjątek stanowią tu najatrakcyjniej położone działki nr 843/161, 843/130 i 843/146, które z racji na swoje skrajne położenie, mają kształty zbliżone do trójkąta. Odznaczają się płaską konfiguracją terenu, porośnięte są roślinnością samosiewną, w tym drzewostanem wysokim, są nieogrodzone i nieuzbrojone.

Offer details

Dla nieruchomości nie opracowano Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dziwnów przedmiotowe działki położone są:

w „strefie rozwoju rekreacji”.

Location plan

Uwagi

UWAGA!
Przetarg dot. dz. 843/132 odbędzie się o godz. 10:00
Przetarg dot. dz. 843/133 odbędzie się o godz. 12:00
Sprawdź też zagospodarowanie pozostałych działek w tym kompleksie, gdyż ogłoszono ich przetarg w dn. 17.08.2016 r.

...

THIS WEBSITE USES COOKIES. By using this website you consent to the use of cookies in accordance with the current browser settings. Your continued use of our website without changing your web browser settings means that the cookies will be stored on your memory device. More information can be found in our privacy policy.

Accept
PRZEJDŹ DO ANKIETY